5 (100%) 1 vote

Aký vplyv má verejné osvetlenie na obce a mestá?

 

Napriek modernizácii verejných komunikácií, autobusových zastávok, parkov a detských ihrísk vo viacerých mestách stále nie je modernizované verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie je pritom veľmi dôležitou súčasťou bezpečného fungovania mesta a obce.

Aký vplyv má verejné osvetlenie na obce a mestá?

Aký vplyv má verejné osvetlenie na obce a mestá?

Zvyšuje bezpečnosť na cestnej komunikácii

 

Kvalitné verejné osvetlenie zvyšuje bezpečnosť na cestnej komunikácii a práve toto by malo byť dôvodom, prečo by obce a mestá mali investovať do nového verejného osvetlenia. Až energetický audit dokáže presne zhodnotiť v akom stave je verejné osvetlenie.

Ak by obce a mestá investovali do nového verejného osvetlenia, zvýšila by sa bezpečnosť na cestách, plynulosť premávky by sa tiež zlepšila a hlavne vodiči prechádzajúci cez mesto a obec by mali dostatočný výhľad pred seba, ale aj za seba.

Častokrát poruchové verejné osvetlenie môže v neočakávaných situáciách nechať mesto alebo obec v úplnej tme a zle by to neznášali len vodiči automobilov, ale aj tí, ktorí chodia pešo, poprípade na iných dopravných prostriedkoch.

Aký vplyv má verejné osvetlenie na obce a mestá?

Znižuje kriminalitu

 

Keď sa rozhodnete osloviť firmu, ktorá poskytuje garantovanú energetickú službu a ktorá sa špecializuje na odborné spracovanie energetických auditov, okrem zvýšenia bezpečnosti na cestnej komunikácii pomôžete znížiť kriminalitu v častiach obce a na sídliskách miest. Najmä starší ľudia majú obavy vyjsť von, keď nesvieti verejné osvetlenie.

Navyše práve toto sú podmienky pre vreckových zlodejov, ktorí neváhajú využiť práve takéto podmienky.

 

Ak máte možnosť prehovoriť do modernizácii miest a obcí, navrhnite energetický audit, ktorý zhodnotí aktuálny stav celej svetelnej sústavy vrátane svietidiel, rozvádzačov, stožiarov, výložníkov a dokonca aj priechodov pre chodcov. Verejné osvetlenie je veľmi potrebné. Musí byť kvalitné a nesmie zaťažovať rozpočet obcí a miest. Práve z tohto dôvodu väčšina slovenských obcí a miest uprednostňuje úsporné LED verejné osvetlenie.